Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/202, 4. oktoober 2019, millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Iodine Teat Dip Products“ (EMPs kohaldatav tekst)