Komisjoni määrus (EL) nr 76/2011, 28. jaanuar 2011 , millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel süsisaba püük VIII, IX ja X püügipiirkonna ELi vetes ning vetes, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla