Kirjalik küsimus E-010546/11 Maria do Céu Patrão Neves (PPE) komisjonile. Tursapüügi võimalused Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni määratletud 3M rajoonis