Kirjalik küsimus E-004656/11 Theodoros Skylakakis (PPE) komisjonile. OPAPi ja INTRALOTi vahelise 2010. aasta lepingu sisu