Kirjalik küsimus E-1414/10, mille on esitanud Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) komisjonile. Eksitav reklaam Euroopas – direktiivi 2006/114/EÜ rikkumine