Kirjalik küsimus E-000833/11 Jim Higgins (PPE) komisjonile. Rahastamisvahendite kättesaadavus Iiri kalurite organisatsioonide lobitöö jaoks