Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1076/2011, 24. oktoober 2011 , millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2011/12. turustusaastaks rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse