Kohtuasi C-402/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. aprilli 2011 . aasta otsus (Tribunalul Sibiu (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Ioan Tatu versus Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului (Riigimaks — ELTL artikkel 110 — Mootorsõidukite esmasel registreerimisel nõutav saastetasu — Imporditud kasutatud sõidukite ja siseriiklikul turul juba olemas olevate sarnaste sõidukite neutraalne maksustamine)