Kohtuasi T-436/11: Üldkohtu 17. jaanuari 2012 . aasta määrus — Afriqiyah Airways versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Liibüas valitseva olukorra tõttu võetud piiravad meetmed — Puudutatud isikute ja üksuste loetelust kustutamine — Tühistamishagi — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)