Kirjalik küsimus E-000026/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) komisjonile. 15. jaanuari 1996. aasta (jaekaubandust käsitleva) seaduse nr 7/1996 artikkel 17