EMP Ühiskomitee otsus nr 126/2011, 2. detsember 2011 , millega muudetakse EMP lepingu II lisa ( „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” )