Euroopa Kohtu presidendi määrus, 8.6.2012.#Schenker AG versus Lan Airlines jt.#Apellatsioonkaebus – Menetlusse astumine – Huvi kohtuasja tulemuse vastu.#Kohtuasi C-600/11 P(I). Euroopa Kohtu presidendi määrus, 8.6.2012