Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1238/2010, 15. detsember 2010 , millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa seoses tollimaksuvaba režiimi kehtestamisega teatavate farmatseutiliste toimeainete suhtes, mis kannavad Maailma Tervishoiuorganisatsiooni antud rahvusvahelisi vabanimetusi (INN), ja farmaatsialõpptoodete valmistamiseks kasutatavate kindlaksmääratud toodete suhtes