Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 59/2010 z  11. júna 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP