Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 59/2010 van 11 juni 2010 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst