2010 m. birželio 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 59/2010, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)