Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 59/2010 от 11 юни 2010 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП