Kirjalik küsimus E-6109/10 Anna Záborská (PPE) nõukogule. COHOM 162 / PESC 804: lesbide, geide, biseksuaalide ja transseksuaalide inimõiguste igakülgse edendamise ja kaitsmise vahend ning riikliku suveräänsuse austamine