kohtuasi C-677/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. mai 2019. aasta otsus (Centrale Raad van Beroepi eelotsusetaotlus — Madalmaad) — M. Çoban versus Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Eelotsusetaotlus — EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Lisaprotokoll — Artikkel 59 — Otsus nr 3/80 — Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus — Elukohatingimusest loobumine — Artikkel 6 — Invaliidsushüvitis — Maksmise lõpetamine — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Mitteosamakselised rahalised erihüvitised — Elukohatingimus — Direktiiv 2003/109/EÜ — Pikaajalise elaniku staatus)