Nõukogu ametisse nimetamiste loetelu – November/detsember 2010 (sotsiaalvaldkond)