Kirjalik küsimus E-2736/10, mille on esitanud Cătălin Sorin Ivan (S&D) komisjonile. Komisjoni ettepanek seoses Euroopa kultuuripealinnaga