Kohtuasi C-502/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 18. oktoobri 2012 . aasta otsus (Raad van State — Madalmaad eelotsusetaotlus) — Staatssecretaris van Justitie versus Mangat Singh (Direktiiv 2003/109/EÜ — Pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatus — Kohaldamisala — Artikli 3 lõike 2 punkt e — Elamine ametlikult piiratud elamisloa alusel)