Zmena a doplnenie výberového konania o náhrade na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín ( Ú. v. EÚ C 148, 24.6.2006 )