Teatavatesse kolmandatesse riikidesse eksporditava odra eksporditoetuse kehtestamise pakkumismenetluse teatise muudatus ( ELT C 148, 24.6.2006 )