Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1469 ze dne 6. října 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Malostonska kamenica“ (CHOP))