Komisjoni määrus (EL) nr 93/2011, 3. veebruar 2011 , millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [ „Fontina” (KPN)]