Kohtuasi C-132/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 15. septembri 2011 . aasta otsus (Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Belgia eelotsusetaotlus) — Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley versus Belgia Kuningriik (Otsene maksustamine — Kapitali vaba liikumine — ELTL artikkel 63 — Pärimismaks nimelistelt aktsiatelt — Aegumistähtaeg, mis on mitteresidendist äriühingute aktsiate hindamisel pikem kui residendist äriühingute aktsiate hindamisele kohaldatav aegumistähtaeg — Piirang — Põhjendatus)