Wessang vs. OHMI-Greinwald (star foods) Üldkohtu otsus (esimene koda), 11. mai 2010. # Nicolas Wessang versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi star foods registreerimistaotlus - Varasemad ühenduse sõna- ja kujutismärgid STAR SNACKS - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b). # Kohtuasi T-492/08. TITJUR