Kirjalik küsimus E-8144/10 Alfredo Pallone (PPE) komisjonile. Šveitsi itaallaste ja teiste ELi kodanike vastu suunatud reklaamikampaania