Rozhodnutie Výboru pre Pridruženie Medzi EÚ a Moldavskou Republikou Zasadajúceho v Zložení pre Otázky Obchodu č. 2/2019 zo 4. októbra 2019, ktorým sa aktualizuje príloha XXVIII-D (Pravidlá uplatniteľné na služby medzinárodnej námornej dopravy) k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej 2019/1807