ELi ja Moldova Vabariigi kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitee otsus nr 2/2019, 4. oktoober 2019, millega ajakohastatakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu XXVIII-D lisa (rahvusvahelise meretranspordi suhtes kehtivad eeskirjad) 2019/1807