Kirjalik küsimus E-5985/10 Rebecca Harms (Verts/ALE) komisjonile. Saksamaal nn kaaliumoksiidimägedes toimuva kipsijäätmete kõrvaldamise reguleerimine