Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9410 — Saudi Aramco/SABIC) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 63/02