Kohtuasi C-559/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 27. oktoobri 2011 . aasta otsus (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — Deli Ostrich NV versus Belgia Kuningriik (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Kasvandusest mittepärinev külmutatud kaameliliha — Klassifitseerimine alamrubriiki 02089040 (muu ulukiliha) või 02089095 (muu))