Kirjalik küsimus E-004911/11 Kathleen Van Brempt (S&D) komisjonile. Naiste tööhõive määr Euroopa Liidus