Kirjalik küsimus E-9006/10 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Somaalimaa tunnustamistaotlus