Kohtuasi T-502/09: Üldkohtu 11. oktoobri 2011 . aasta määrus — Inovis versus Siseturu Ühtlustamise Amet