Kirjalik küsimus P-7788/10 Eva Lichtenberger (Verts/ALE) komisjonile. Euroopa Liidule esitatud kaebused Steiermarkis, Austrias kivisöel töötava elektrijaama kohta