KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 1. ARUANNE TUUMAENERGEETIKA VALDKONNA HARIDUSE JA KOOLITUSE OLUKORRA KOHTA EUROOPA LIIDUS