KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Kõrgvooreaktori käitamine 2009. aastal