Kirjalik küsimus E-6219/07 Esitaja(d): Christine De Veyrac (PPE-DE) komisjonile. Ühine põllumajanduspoliitika - puudulik haldamine