KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Euroopa Arengufondi kulukohustuste ja maksete ning liikmesriikide poolt Euroopa Arengufondi tasutavate osamaksude eelarvestus aastateks 2011-2013