Kirjalik küsimus E-008713/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Sundvõõrandamise edenemine ja riiklike strateegiliste raamistike projektid