Kirjalik küsimus E-007577/11 Maria Da Graça Carvalho (PPE) komisjonile. Katseprojektid – innovaatiliste VKEde võimalused