Kirjalik küsimus E-010138/10 Keith Taylor (Verts/ALE) komisjonile. Munakanade heaolu käsitlev direktiiv 1999/74/EÜ