Kirjalik küsimus E-010730/10 Zigmantas Balčytis (S&D) komisjonile. Ekslikult väljamakstud summade tagastamine Euroopa Liidu eelarvesse