Kirjalik küsimus P-0976/10, mille on esitanud William (The Earl of) Dartmouth (EFD) komisjonile. Euroalasse mittekuuluvad riigid ja võimalik päästepakett Kreekale