Ettepanek: Nõukogu otsus, mis käsitleb liidu seisukohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) asutatud assotsiatsiooninõukogus seoses protokolli nr 6 II lisa (loend päritolustaatuseta materjalidega tehtavatest töödest või töötlemistoimingutest, mis annavad tootele päritolustaatuse) muutmisega vastavalt 2007. aasta harmoneeritud süsteemi jõustumisele