Kirjalik küsimus E-2119/10, mille on esitanud David Casa (PPE) komisjonile. Haridus