Kirjalik küsimus E-5746/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) komisjonile. Sigade kaitse miinimumnõudeid käsitleva direktiivi 2008/120/EÜ rakendamise majanduslik mõju